دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با جواب رشته تربیت بدنی
نیمسال دوم ۹۳-۹۲
نام درسنمونه سوالپاسخنامه
 ریاضیات پایه و مقدمات آمار۱۱۱۱۰۱۷٫pdf 1111017 (2).pdf
۱۱۱۱۰۱۷٫pdf
  زیست شناسی – زیست شناسی عمومی۱۱۱۲۰۰۴٫pdf 1112004.pdf
 زیست شناسی – زیست شناسی عمومی۱۱۱۲۰۰۴_۱۱۱۲۱۹۲٫pdf 1112004.pdf
 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش۱۱۱۲۱۹۰_۱۲۱۱۰۲۱
۱۲۱۱۰۶۰_۱۲۱۱۲۶۷
۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰
۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸
۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲٫pdf
 
 فیزیک۱۱۱۳۰۰۱٫pdf 1113001.pdf
 شیمی۱۱۱۴۰۰۱٫pdf 1114001.pdf
 آشنایی با کامپیوتر۱۱۱۵۰۱۴٫pdf 1115014.pdf
 سنچش و اندازه گیری در تربیت بدنی۱۲۱۱۱۱۵٫pdf 1211115.pdf
 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه۱۲۱۱۲۶۳٫pdf 1211263.pdf ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – سنجش و اندازه گیری۱۲۱۱۲۶۴٫pdf 1211264.pdf
 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی۱۲۱۱۲۶۵٫pdf 1211265.pdf
 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش۱۲۱۱۲۶۷٫pdf 
 اصول فلسفه آموزش و پرورش۱۲۱۱۲۶۹٫pdf 
 روش تدریس حرفه و فون بررسی کتب
روش های نوین یاددهی
۱۲۱۱۲۷۲٫pdf 1211272.pdf
 اصول فلسفه آموزش و پرورش۱۲۱۱۲۸۵٫pdf 
 زبان تخصصی ۱ – متون خارجی تخصصی۱۲۱۲۱۵۸٫pdf 1212158.pdf
 متون خارجی تخصصی ۲۱۲۱۲۱۵۹٫pdf 1212159.pdf
 آمادگی جسمانی ۱۱۲۱۵۰۰۱٫pdf 1215001.pdf
 فیزیولوژی انسانی۱۲۱۵۰۰۲٫pdf 1215002.pdf
 آناتومی انسانی۱۲۱۵۰۰۳٫pdf 1215003.pdf
 تغذیه ورزشی – تغذیه و ورزش۱۲۱۵۰۰۴٫pdf 1215004.pdf
 تنیس روی میز ۱ – عملی۱۲۱۵۰۰۵٫pdf 1215005.pdf
 والیبال ۱ – عملی۱۲۱۵۰۰۶٫pdf 1215006.pdf
 بهداشت ورزشی – بهداشت و ورزش۱۲۱۵۰۰۷_۱۲۱۵۰۵۵٫pdf 1215007.pdf
 حرکت شناسی ورزشی۱۲۱۵۰۰۸٫pdf 1215008.pdf
 والیبال ۲ – عملی۱۲۱۵۰۰۹٫pdf 1215009.pdf
 دومیدانی ۱ – دوومیدانی ۱ عملی۱۲۱۵۰۱۰_۱۲۱۵۱۶۴٫pdf 1215010.pdf
 حرکات اصلاحی۱۲۱۵۰۱۱٫pdf 1215011.pdf
 رشد و تکامل حرکتی۱۲۱۵۰۱۲٫pdf 1215012.pdf
 دومیدانی ۲ – دوومیدانی ۲ عملی۱۲۱۵۰۱۳_۱۲۱۵۱۶۹٫pdf 1215013.pdf
 بدمینتون ۱ – عملی – بدمینتون خواهران۱۲۱۵۰۱۴_۱۲۱۵۱۸۸٫pdf 1215014.pdf
 فیزیولوژی ورزشی ۱۱۲۱۵۰۱۵٫pdf 1215015.pdf
 یادگیری حرکتی۱۲۱۵۰۱۶٫pdf 1215016.pdf
 بدمینتون ۲ – عملی خواهران۱۲۱۵۰۱۸٫pdf 1215018.pdf
 هندبال – هندبال ۱ – عملی۱۲۱۵۰۱۹_۱۲۱۵۱۸۶٫pdf 1215019.pdf
 تربیت بدنی و ورزش معلولین۱۲۱۵۰۲۰٫pdf 1215020.pdf
 اصول و فلسفه تربیت بدنی – اصول و مبانی تربیت بدنی۱۲۱۵۰۲۱_۱۲۱۵۱۶۱٫pdf 1215021.pdf
 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی۱۲۱۵۰۲۲٫pdf 1215022.pdf
 شنا ۱ – عملی۱۲۱۵۰۲۳٫pdf 1215023.pdf
 شنا ۱ – عملی۱۲۱۵۰۲۳_۱۲۱۵۱۶۵٫pdf 1215023.pdf
 بسکتبال ۱ – عملی۱۲۱۵۰۲۴٫pdf 1215024.pdf
  ۱۲۱۵۰۲۵٫pdf
 فیزیولوژی ورزشی ۲۱۲۱۵۰۲۶٫pdf 1215026.pdf
 کمکهای اولیه۱۲۱۵۰۲۷٫pdf 1215027.pdf
 ژیمناستیک ۱ – عملی۱۲۱۵۰۲۸_۱۲۱۵۱۷۵٫pdf 1215028.pdf
 کشتی ۱ – عملی برادران – کشتی برادران۱۲۱۵۰۲۹_۱۲۱۵۱۸۷٫pdf 1215029.pdf
 تنیس روی میز ۲ – عملی خواهران۱۲۱۵۰۳۰٫pdf 1215030.pdf
 شنا ۲ عملی۱۲۱۵۰۳۱٫pdf 1215031.pdf
 شنا ۲ – عملی۱۲۱۵۰۳۱_۱۲۱۵۱۷۰٫pdf 1215031.pdf
 تاریخ تربیت بدنی در ایران۱۲۱۵۰۳۲٫pdf 1215032.pdf
 آسیب شناسی ورزشی۱۲۱۵۰۳۳٫pdf 1215033.pdf
 ژیمناستیک ۲ عملی۱۲۱۵۰۳۴٫pdf 1215034.pdf
 بسکتبال ۲ عملی۱۲۱۵۰۳۵٫pdf 
 مقدمات بیومکانیک ورزشی۱۲۱۵۰۳۶٫pdf 1215036.pdf
 تربیت بدنی در مدارس۱۲۱۵۰۳۷٫pdf 1215037.pdf
 مدیریت و طرز اجرای مسابقات۱۲۱۵۰۳۸٫pdf 1215038.pdf
 فوتبال ۲ – عملی برادران۱۲۱۵۰۳۹٫pdf 1215039.pdf
 هندبال ۲ – عملی خواهران۱۲۱۵۰۴۰٫pdf 1215040.pdf
 کشتی ۲ – عملی برادران۱۲۱۵۰۴۱٫pdf 1215041.pdf
 آمادگی جسمانی ۲ – عملی خواهران۱۲۱۵۰۴۲٫pdf 1215042.pdf
 حقوق ورزشی۱۲۱۵۰۴۴٫pdf 1215044.pdf
 حرکت درمانی۱۲۱۵۰۴۶٫pdf 1215046.pdf
 مقدمات روش تحقیق۱۲۱۵۰۴۸٫pdf 1215048.pdf
 سنجش و اندازه گیری کاربردی۱۲۱۵۰۴۹٫pdf 1215049.pdf
 فیزیولوژی ورزشی ۳۱۲۱۵۰۵۱٫pdf 1215051.pdf
 زبان تخصصی ۱ – متون خارجی تخصصی۱۲۱۵۰۵۲٫pdf 1215052.pdf
 مدیریت تاسیسات ورزشی – مدیریت فضاها و اماکن ورزشی۱۲۱۵۰۵۳٫pdf 1215053.pdf
 بهداشت ورزشی – بهداشت و ورزش۱۲۱۵۰۵۵٫pdf 1215055.pdf
 تغذیه ورزشی – تغذیه و ورزش۱۲۱۵۰۵۶٫pdf 1215056.pdf
 علم تمرین ۱۱۲۱۵۰۵۷٫pdf 1215057.pdf
 علم تمرین ۲۱۲۱۵۰۵۹٫pdf 1215059.pdf
 شنا ۲ – عملی۱۲۱۵۱۷۰٫pdf 
 تاریخ تربیت بدنی – تاریخ تربیت بدنی در ایران۱۲۱۵۱۷۱٫pdf 
 حقوق ورزشی۱۲۱۵۱۷۷٫pdf 
 مدیریت تاسیسات ورزشی – مدیریت فضاها و اماکن ورزشی۱۲۱۵۱۹۰٫pdf 

 
طبقه بندی: دانلودرایگان نمونه سوالات دانشگاهی، 

تاریخ : دوشنبه 11 خرداد 1394 | 01:36 ب.ظ | نویسنده : جهانگیر کریمی | نظرات
با این روش اینترنت تعرفه آزاد را در گوشی خود غیر فعال کنید
ادبیات غنایی از پیدایش تا انواع آن
دانلود رایگان کتاب «آیین زنـدگی» اثر دیل کارنگی
دانلود رایگان کتاب ادبیات معاصر ایران ، تألیف دکتر اسماعیل حاکمی
دکتر جهانگیر کریمی، مجری و مشاور استقرار و پیاده سازی «نظام آراستگی در محیط کار / 5s»
تصمیمات جدید ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان خوزستان و ابلاغ دستورالعمل در بارۀ کارکنان دارای بیماری زمینه ای
آگهی آموزش آسان و کاربردی « عروض و قافیه در شعر فارسی»
ادارات خوزستان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (6و7خرداد99) با رعایت حضور دو سوم کارکنان، دایر هستند
آگهی ویراستاری توسط دانشجوی سال آخر دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی
آگهی ویراستاری علمی و ادبی توسط دکترای ادبیات فارسی
کشف سرد ترین منطقه دنیا با 90 درجه زیر صفر
سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان خوزستان، تشریح کرد: جدیدترین دستورات ابلاغ شده از ستاد ملی مقابله با کرونا
در شرایط شیوع کرونا، آیت الله سیستانی درباره روزه گرفتن فتوا صادر کرد
10 فیلم سینمایی پرفروش سینمای ایران در سال 1398+ مبلغ فروش هر فیلم
استاندار خوزستان تشریح کرد: چگونگی حضور کارکنان ادارات در هفته پایانی فروردین 99
نشانه هایی که به شما می گویند به عینک نیاز دارید:
با بررسی های بعمل آمده، منشأ اولیۀ کرونا در ایران مشخص شد
بخشنامه مدیرکل حوزه استانداری خوزستان در باره نحوۀ حضور کارکنان ادارات در محل کار تا 20 فروردین ماه 99
وزرای پیشین بهداشت ، به دلیل وخامت وضع جامعه از ویروس کرونا، بی پرده به رییس جمهور نامه نوشتند
دانلود رایگان قسمت 14 سریال دل با کیفیت 480p با لینک مستقیم بدون پرداخت هزینه با حجم 215 مگابایت
واقعی رایگان دانلود کنید. دانلود رایگان سریال دل با کیفیت 480p قسمت 13 با لینک مستقیم با حجم 363 مگابایت
واقعی رایگان دانلود کنید.دانلود رایگان سریال هم گناه با کیفیت 480p قسمت اول با لینک مستقیم
گــذر عمر، شعری بسیار فوق العاده از خانم نسرین صاحب
عکس نوشـته های زیبا دربارۀ موفقیت و پیشرفت از زبان بزرگان و اندیشمندان
عکس هایی از کودکی گلهای زندگیم عسل و آرتین
دانلود رایگان سوالات آزمون EPT با پاسخنامه 11 بهمن 98
اصطلاحات اختصاری و مخفف آنها + تصویر
آیامی دانید زیباترین جاده های ایران کدامند؟
روشهای ایجاد انگیـزه در کارکنان
صدای انفجارهای پی در پی در پایگاه هوایی شهید وحدتی دزفول
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب عکس
  • وب آی تی بیست
  • وب سبزوار
  • وب یک گرافیک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic